Vastgoedbeheer

Voor de stabiliteit en continuïteit van uw belegging

Uw vastgoed verdient ten allen tijde de juiste aandacht zodat de stabiliteit en continuïteit van uw investering wordt gewaarborgd. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en geheel ontzorgen.  Waarbij inzichtelijkheid, transparantie en persoonlijke benadering kenmerkend zijn voor onze manier van vastgoedbeheer. LRE is instaat om op diverse manieren uw vastgoed te beheren. Hiervoor hebben wij 2 verschillende pakketten voor samengesteld.

We begrijpen dat iedere vastgoedinvesteerder eigen wensen en behoeften heeft en geloven dan ook in een persoonlijke benadering en kijken graag samen naar de mogelijkheden om zo goed mogelijk op uw wensen en behoeften aan te sluiten.

Geeft financiële zekerheid en overzicht. Wij zorgen dat de huur wordt betaald, doen de huuradministratie, adviseren verhuurders over marktconforme huurprijzen en voeren wijzigingen in huurovereenkomsten door. Wij nemen het financiële beheer volledig uit handen. Hebben huurders vragen over administratieve zaken, dan zijn wij het eerste aanspreekpunt.

Het (technisch) onderhoud van een pand, het coördineren van werkzaamheden of adequaat reageren bij technische klachten: in het technische beheer van een pand gaat al snel veel kostbare tijd zitten.

365Beheer is graag het technische aanspreekpunt voor huurders en staat klaar bij onderhoudszaken en calamiteiten. Dankzij een slimme aanpak kunnen wij kosten besparen op onderhoud.

 • Centraal aanspreekpunt voor uw huurders en het opvolgen van administratieve en financiële aangelegenheden.
 • Huurfacturen verzenden
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen
 • Periodieke administratieve huurafrekening verzorgen
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden
 • Verzorgen herinneringen, aanmaningen en eventuele inschakeling van gerechtsdeurwaarder
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan
 • Administratie en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aanhuurder
 • Verrichten van inspecties bij mutaties en inspectierapporten opstellen
 • Verrichten van inspectie bij klachten
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties in dien gewenst afhandelen van storingmeldingen
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen
 • Aanvragen van offertes, verstrekken van – en controle op opdracht tot onderhoud controleren van ingediende nota’s
 • Afsluiten en marktconform houden van onderhoudscontracten
 • Verhelpen van technische storingen
 • Coördineren van onderhoudsopdrachten
 • Verwerken van huuropzeggingen en inschakelen van verhuurafdeling.
 • Onderhouden van relatie verhuurder / huurder
 • Toezicht houden op correcte naleving van de huurvoorwaarden
 • Signaleren van marktontwikkelingen en trends ten aanzien van huurprijzen en marktpositie